Aanbesteden door publieke instellingen

Op woensdag 10 mei wordt in Groningen een congres voor ondernemers georganiseerd over aanbesteden door publieke instellingen. Ondernemers uit verschillende sectoren worden tijdens de bijeenkomst bijgepraat over de aanbestedingsproblematiek. In gesprek met de Groninger Ondernemers Courant legt Joost van Keulen, wethouder van economische zaken van Groningen, uit dat het regionale bedrijfsleven te weinig profiteert van opdrachten van publieke instellingen in Groningen. Ondanks de verbeteringen van de afgelopen jaren valt er volgens de wethouder zeker nog winst te behalen.

In 2006 is het Inkoop Platform Groningen (IPG) opgericht met als doel om meer opdrachten terecht te laten komen bij het ‘eigen’ bedrijfsleven. In de afgelopen 11 jaar is er al veel verbeterd, maar dit kan dus kennelijk nog beter. Een nobel streven zou je zeggen, maar de invulling ervan roept wel vragen op.

In het IPG werken momenteel vijftien overheids- en semi-overheidsinstellingen samen op het gebied van aanbestedingen. Henk Steenge, voorzitter van het IPG, vertelt dat ze gezamenlijk jaarlijks voor 2,5 miljard euro aanbesteden en dat ze hun uiterste best doen om binnen de wettelijke regels te bevorderen dat zoveel mogelijk opdrachten in Groningen en omgeving belanden. Eigenlijk wordt hiermee gezegd dat de Aanbestedingswet een blok is aan het Groningse been. Ze willen de bal in de ploeg houden, zeg maar. Nu zien we vaker dat gemeentes zoeken naar mogelijkheden om haar uitgaven zoveel mogelijk te laten terugvloeien in de lokale industrie, maar in dit geval gaat het wel een stuk verder dan dat. Naast de gemeente Groningen zijn ook overheidsinstellingen als Gasunie, DUO en RDW verbonden aan het IPG. Voor de duidelijkheid; dit zijn landelijke overheidsinstellingen die min of meer toevallig in Groningen zijn gevestigd en een landelijk belang dienen. Het doet vreemd aan dat deze instellingen expliciet de voorkeur geven aan de regio Groningen wanneer er aanbesteed moet worden.

Ook de manier waarop “Groningse” instellingen proberen om de regionale ondernemers in de kaart te spelen wekt de nodige ergernis bij (niet-Groningse) inschrijvers. Eisen dat de gegadigde binnen bepaalde (korte) tijd ter plaatse moet kunnen zijn of een vestiging moet hebben in de regio zijn allerminst uitzonderingen en bemoeilijken de positie van ondernemers buiten Groningen. Soms zijn de eisen ook iets creatiever. Zo konden leveranciersdiensten bij een aanbesteding van de gemeente Groningen de meeste punten verdienen wanneer ze bestellingen per (bak)fiets zouden bezorgen.. De Rijks Universiteit Groningen stelt in aanbestedingen trouwens gewoon onomwonden dat het beleid er op is gericht om regionale partijen een goede kans te geven. Tja, dan zakt de moed bij een ondernemer elders bij voorbaat al in de schoenen natuurlijk. Terwijl de aanbestedingswet nu juist het tegenovergestelde beoogt.

Zijn de aanbestedingen vanuit de IPG dan discriminatoir? Nee, niet zolang er binnen de lijntjes van de wet gekleurd wordt. Maar stel je eens voor dat elke regio in Nederland op deze manier haar inkoop gaat organiseren. Juist , dan wordt het leeuwendeel van de (Europese) aanbestedingen een schijnvertoning en dat moeten we niet willen. Het is toch veel beter (en gezonder) om lokale ondernemers actief te stimuleren om hun kennis en kunde te vergroten zodat ze vanzelf meer kans maken om opdrachten gegund te krijgen.

Wil jij weten hou je jouw kansen kan vergroten? Neem dan snel contact met ons op. Wij begeleiden je graag in de weg naar een succesvolle inschrijving!