De spagaat van de accountancy aanbestedingen

Aanbestedingen voor onder andere het opstellen en controleren van de jaarrekening van gemeenten, ze zijn er genoeg. Toch wordt bijna 20% van de accountancy aanbestedingen niet gegund. Uit recent onderzoek blijkt dat er verschillen zijn in de communicatie en de verwachtingen tussen de aanbestedende dienst aan de ene kant en de accountants aan de andere kant.

De gemeente vindt de accountant bijvoorbeeld niet transparant genoeg en de accountant controleert liever niet alleen de jaarrekening en vindt dat de gemeenten te weinig om adviesdiensten vragen. Nu ook de Big Four (PwC, Deloitte, Ernst & Young en KPMG) al enige tijd geleden besloten hebben gemeenten te schrappen uit hun klantenbestand en er geen werk meer voor te doen, lijkt het voor gemeenten een crime te worden een goede accountant te vinden.

Wens van de accountant

Accountants lijken over het algemeen toch wel bereid om voor gemeenten te werken. Maar het werk wat eruit voortkomt is te weinig om het financiële plaatje rond te krijgen. Zij zien graag dat er meer werkzaamheden in de aanbesteding meegenomen wordt, zoals dus het geven van advies. Voor gemeenten ligt daar de taak om het werk dus aantrekkelijker te maken voor de accountant.

Belang van de gemeenten

Voor gemeenten is het overigens van groot belang dat jaarrekeningen gecontroleerd zijn en de financiële huishouding op orde is. Ze hebben bijvoorbeeld een goedgekeurde accountantsverklaring nodig om in aanmerking te kunnen komen voor alle subsidies. Zij missen vaak de uitleg waarom een accountant bepaalde handelingen uitvoert, hier ligt dus een kans om je te onderscheiden als accountant.

Bovenstaande problemen zijn nog maar het topje van de ijsberg en het lijkt er op dat er een gapend gat aan het ontstaan is tussen gemeenten en accountants. Er zijn gelukkig gemeenten die het probleem onderkennen en zich, misschien wel vanuit nood, proberen te onderscheiden door creatief hun aanbesteding op de markt te zetten.

Doordat dat de neuzen van accountants en gemeenten niet helemaal dezelfde kant op staan, is het een kwestie van kritisch kijken naar de accountancy aanbestedingen en gericht vragen stellen aan de opdrachtgevers. Er liggen zeker kansen voor beide partijen.

Ben jij accountant en wil je je gaan richten op deze doelgroep of wil je dit “gat” opvullen? Wij kunnen jouw bedrijf hierin van de nodige adviezen voorzien. Neem daarom voor een gesprek gerust contact met ons op.