Digitaal aanbesteden

Vorige week maakten we op ons eigen nieuwsmedium melding van het toenemende aantal gepubliceerde aanbestedingen in Nederland: 82 procent van alle Europese aanbestedingen die gepubliceerd zijn in 2016 verliepen volledig digitaal. Nederland is dus goed op weg om te voldoen aan de verplichting om vanaf 1 juli 2017 volledig digitaal aan te besteden. Ook wel elektronisch aanbesteden genoemd. Maar hoe vergaat het eigenlijk andere (vergelijkbare) landen in Europa, zijn zij ook zo goed op weg? Q Core zocht de ontwikkelingen omtrent digitaal aanbesteden voor je uit.

Van de landen Duitsland, België en Frankrijk hebben we alle Europese aanbestedingen doorgespit die in de eerste week van maart zijn gepubliceerd op TED, het online publicatieblad van de EU waarop Europese overheidsaanbestedingen bekend worden gemaakt. Bij elke aanbesteding hebben we steeds gecontroleerd of er sprake is van een volledig digitale aanbesteding via een aanbestedingsplatform.  De resultaten lopen uiteen:

Duitsland
Onze oosterburen zijn in elk geval niet het beste jongetje van de Europese aanbestedingsklas. 39 procent van de gepubliceerde Europese aanbestedingen verlopen in Duitsland digitaal. Waarbij in de helft van de gevallen ook analoog ingediend mag worden. Streng en welbeschouwd betekent dit dat slechts 19,5 procent van de Europese aanbestedingen in Duitsland volledig digitaal wordt aanbesteed.

België
De Belgen staan er ronduit slecht voor op het gebied van digitaal aanbesteden. 24 procent van de gepubliceerde Europese aanbestedingen verlopen in België digitaal. Maar ook hier weer geldt dat er in veel gevallen ook analoog ingeschreven kan of moet worden. De eindstand is dat een schamele 8 procent van de Europese aanbestedingen in België volledig digitaal wordt aanbesteed.

Frankrijk
In vergelijking met Duitsland en België doet Frankrijk het goed, hoewel ze ten aanzien van Nederland nog wel een achterstand hebben. 76 procent van de gepubliceerde Europese aanbestedingen verlopen in Frankrijk digitaal. Bij ongeveer een derde van deze aanbestedingen heeft de inschrijver een keuze tussen het digitaal of analoog indienen van de offerte. 50 procent van de Europese aanbestedingen in Frankrijk worden volledig digitaal aanbesteed.

Andere landen
Een snelle blik op andere Europese landen geeft een soortgelijk beeld. Oostenrijk houdt nog stug vast aan het indienen van een hardcopy versie. Denemarken zit op het zelfde niveau als Frankrijk.  Aanbestedingen in Spanje en Italië gaan vaak gepaard met persoonlijke ontmoetingen tussen aanbestedende dienst en inschrijver. Luxemburg houdt nog hardnekkig vast aan de oude werkwijze en wil alles analoog zien, ook het aanvragen van de aanbestedingsdocumenten is vaak nog niet gedigitaliseerd. Griekenland heeft nog een flinke stap te maken, slechts een klein deel van de aanbestedingen verloopt geheel digitaal. Polen ten slotte laat ongeveer een derde van de Europese aanbestedingen op elektronische wijze verlopen.

We kunnen concluderen dat Nederland het ook ten opzichte van andere landen gewoon heel goed doet als het gaat om volledig digitaal aanbesteden. Dat mag gezegd worden.

Voordelen digitaal aanbesteden

Digitaal aanbesteden is verplicht gesteld voor Europese aanbestedingen om voor zowel de inschrijvers als de aanbestedende partijen voordelen te creëren. Digitaal aanbesteden moet zorgen voor een simpeler en korter proces, waardoor er een vermindering van de administratieve lasten ontstaat. Dit levert tevens een kostenbesparing op voor alle partijen. Deze nieuwe werkwijze moet de transparantie van de aanbestedingsmarkt verhogen en het biedt nieuwe kansen voor het MKB. Ook is de verwachting dat inschrijvers meer ruimte gaan krijgen voor innovatie in hun aanbiedingen.

Tijdschema
De nieuwe regels voor digitaal aanbesteden in Europa worden stapsgewijs geïntroduceerd. Vanaf april 2016 moeten alle Europese aanbestedingen digitaal aangekondigd worden en moet alle documenten digitaal beschikbaar worden gesteld. Met ingang van 18 april 2017 moet de gehele communicatie rondom een aanbesteding digitaal verlopen. In Europa geldt oktober 2018 als het moment waarop digitaal indienen verplicht is. Nederland wijkt van deze regels af door het volledig digitaal aanbesteden al per 1 juli 2017 verplicht te stellen.

Wil je meer weten over deze regels en het digitaal aanbesteden? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag!