Kwaliteit als gunningscriterium steeds belangrijker

Een aantal jaar geleden werden aanbestedingen voor het leveren van diensten voornamelijk puur op prijs gegund, waardoor de kwaliteit van de dienst en het menselijk aspect in het gedrang kwam.

In 2015 is de Commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag in het leven geroepen om de doorgeschoten marktwerking tegen te gaan. Er moest een einde gemaakt worden aan de prijsafbraak, arbeidsonrust en verslechterende kwaliteit in verschillende facilitaire dienstenverleningen. De Code Verantwoordelijk Marktgedrag moest daarvoor gaan zorgen.
Langzaamaan is er daardoor een kentering te zien, aanbestedende diensten focussen zich steeds meer op de kwaliteit en het menselijke aspect bij het gunnen van aanbestedingen van diensten. Echter is de code nog maar ondertekend door een kleine 300 aanbestedende diensten, slechts 25% van de 1250 deelnemende organisaties. Er valt dus nog winst te behalen, aldus Kees Blokland, voorzitter van de Commisie CVM:

“Alleen op prijs beoordelen is irreëel, daar gaat de markt aan ten onder. Mensen zijn bepalend voor de kwaliteit van een dienst. Opdrachtnemers incorporeren kwaliteit en sociaal beleid inmiddels concreet in een beleid. Opdrachtgevers vinden het belangrijk, maar gaan nog niet echt tot actie over. Wij doen bij deze dan ook moreel appèl op hen.”

Diverse gunningscriteria

Welke gunningscriteria mogen de aanbestedende diensten eigenlijk gebruiken? Vanaf 1 juli 2016 kent de Aanbestedingswet 2012 drie gunningscriteria, namelijk:

  • Beste prijs-kwaliteitverhouding
  • Laagste prijs
  • Laagste kosten berekend op basis van kosteneffectiviteit zoals de levenscycluskosten (nieuw gunningscriterium)

De Aanbestedingswet 2012 schrijft voor dat de aanbestedende dienst bij gunning boven de Europese aanbestedingsdrempel in beginsel kiest voor de Beste prijs-kwaliteitverhouding. Het gebruiken van de gunningscriteria laagste prijs of laagste kosten mag alleen als deze keuze gemotiveerd wordt.

De code uit 2015 moet dus bijdragen aan nog meer aanbestedingen waarop op kwaliteit gegund wordt.
Ongeacht welk gunningscriterium de aanbestedende gebruikt. Wij begeleiden je graag bij het inschrijven. Ons team van specialisten weet precies waar jouw inschrijving aan moet voldoen.