‘Oude’ Gedragsverklaring Aanbesteden geldig tot 1 juli 2017

Op 1 juli 2016 is de hernieuwde Aanbestedingswet in werking getreden. Hierbij zijn onder andere de wettelijke (verplichte) uitsluitingsgronden gewijzigd. In het verlengde hiervan is een nieuwe Gedragsverklaring Aanbesteden ingevoerd, die tevens conformiteit met deze nieuwe uitsluitingsgronden toetst en bewijst. Om ondernemers niet direct op kosten te jagen door hen te verplichten een ‘nieuwe’ GVA aan te vragen kent de herziene Aanbestedingswet in artikel 4.36 een overbruggingsperiode, waardoor de oude GVA (met een datum tot 1 juli 2016) tot en met 1 juli 2017 geldig is. Na deze datum is de ‘oude’ GVA dus niet meer geldig, en zal er een nieuw GVA moeten worden aangevraagd.

Concreet: Is de datum vermeld op uw GVA van vóór 1 juli 2016 dan zal deze zijn geldigheid binnenkort (op 1 juli 2017) verliezen en adviseren wij u spoedig een nieuwe aanvraag te doen.

Wat is een Gedragsverklaring Aanbesteden?

Een Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA) is een verklaring van de minister van Veiligheid en Justitie dat uit een onderzoek naar de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon geen bezwaren bestaan in verband met inschrijving op overheidsopdrachten, speciale-sectoropdrachten, concessieovereenkomsten voor openbare werken of prijsvragen.

Voor het aanvragen van een GVA verwijzen wij u naar onze informatiepagina.

Q Core Business Solutions kan de Gedragsverklaring Aanbesteden-aanvraag voor u verzorgen. U bent er dan zeker van dat de aanvraag compleet en juist wordt verstuurd. Neem contact op voor meer informatie.

Tendersignalering

Niet alleen kunnen wij de gedragsverklaring voor jou verzorgen, wij doen nog veel meer. Zo weten wij dagelijks, dankzij onze handmatige selectie, exact welke tender er voor jou beschikbaar is. En in de toekomst weten wij zelfs of er interessante aanbiedingen voor jou en je onderneming aan komen. Hier lees je meer over onze signalering.