Social Return on Investment

We zien het steeds vaker in de aanbestedingsdocumenten: Social Return on Investment.
Misschien dat je het zelf ook al eens een keer bent tegengekomen. Maar wat houdt dat nou in, dat Social Return? We leggen je het graag even uit:

Wat is Social Return on Investment

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking. Dat betekent dat Gemeenten verantwoordelijk zijn gesteld om mensen met een arbeidsbeperking te ondersteunen bij het vinden van werk. Aanbestedingen zijn wat dat betreft voor de overheid een ideale manier om hieraan te voldoen. Bij de Rijksoverheid wordt Social Return over het algemeen alleen bij leveringen en diensten toegepast, maar Gemeenten nemen dit vaak in een breder scala aan aanbestedingen op.

Door als eis te stellen dat Inschrijvers een bepaald percentage van de loonsom of aanneemsom moeten besteden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, worden vanzelf werkplaatsen gecreëerd voor deze groep mensen. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan het aannemen van BBL- ers, 55+- ers, Wajongers en herintreders.

Maar niet alleen werk aanbieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is een manier om aan Social Return on Investment te doen. Wat dacht je van gastlessen geven op Mbo’s of zelfs een snuffelstageplek bieden.

Kortom, er zijn aardig wat opties om SROI in te vullen.

Wat zijn de voordelen van Social Return

Het voordeel dat het creëren van banen met zich meebrengt spreekt waarschijnlijk wel voor zich. Hoe meer mensen aan het werk zijn, hoe beter voor de economie. Daarnaast kan het voor het bedrijf zelf ook een meerwaarde bieden. Door buiten de gebruikelijke poule van sollicitanten te zoeken naar invulling van een functie creëer je diversiteit in je bedrijf, wat weer nieuwe inzichten met zich mee brengt.

Daarnaast is het een goede boost voor je MVO, wat ervoor kan zorgen dat je beter scoort op je inschrijving en zelfs meer klanten kan trekken.

Zijn er ook nadelen?

Ja, die zijn er helaas ook. Deze zijn er voornamelijk voor bedrijven die al heel maatschappelijk bewust bezig zijn.

De invulling van Social Return moet namelijk wel te maken hebben met het aan te besteden project. Wanneer een bedrijf al veel mensen heeft lopen die onder de noemer ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ vallen, dan wordt het wel een lastig verhaal om er nog meer aan te nemen. Het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat iemand anders opeens minder, of zelfs geen werk heeft, omdat iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt dit werk overneemt.

Daarnaast is ook niet iedere branche/aanbesteding geschikt voor Social Return. Wanneer het uitgevraagde werk door twee man uit te voeren is, wie ga je dan nog extra aannemen voor het project?

Het is daarom altijd van belang om goed in de gaten te houden wat er precies uitgevraagd wordt door een aanbestedende dienst en hoe realistisch (proportioneel) deze eis is ten opzichte van de opdracht, het type werk en de medewerkers die je al in dienst hebt. Zo is het eisen van SROI bij een opdracht voor leveringen al snel disproportioneel als er nauwelijks sprake is van arbeidsinzet.

Hou er ook rekening mee dat mensen met een arbeidsbeperking niet geschikt zijn voor alle uit te voeren werkzaamheden. Zo wordt het erg lastig om Social Return te realiseren wanneer er sprake is van specialistische dienstverlening, of dienstverlening waar geschoolde of gecertificeerde medewerkers voor in moeten worden gezet.

Wil je meer weten over Social Return of ben je benieuwd op welke manier je dit zelf in kan vullen? Neem dan gerust contact op met een van onze medewerkers via onze gratis helpdesk.