Q Core Tendernieuws

Blijf via Q Core Tendernieuws op de hoogte van het laatste nieuws, leuke wetenswaardigheden en alle andere interessante zaken omtrent aanbestedingen.

Een nieuwe werkwijze voor aanpassingen in de Gids proportionaliteit

De minister van Economische zaken heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn voornemen om een nieuwe procedure in te stellen voor het doorvoeren van wijzigingen in de Gids Proportionaliteit.
De Gids is oorspronkelijk geschreven door een (informele) schrijfgroep met leden uit bedrijfsleven en overheid en later bij algemene maatregel van bestuur aangewezen als officieel richtsnoer. De schrijfgroep heeft ook nog de aanpassing in 2016 gedaan. Gezien de status van de Gids wil de minister nu echter zelf het initiatief kunnen nemen voor wijzigingen en de betrokkenheid van ondernemers en aanbestedende diensten formaliseren.

Het voornemen is om een adviescommissie in te stellen, bestaande uit ondernemers, aanbestedende diensten en een onafhankelijke voorzitter. Leden worden voor meerdere jaren benoemd. De commissie zal adviseren over voorgenomen wijzigingen van de Gids en ook de mogelijkheid krijgen om ongevraagd advies te geven.

Er wordt al een eerste wijziging voorbereid: de grens voor “kleine” opdrachten die enkelvoudig onderhands kunnen worden aanbesteed wordt vastgezet op €50.000,-, in plaats van €40.000,- à €50.000,-, wat moeilijker te controleren is.
Bron: Rijksoverheid

Contant betalen verdwijnt in het Amsterdams OV

Vanaf 26 maart kunnen in de Amsterdamse bussen geen kaartjes meer worden gekocht met contant geld. Reizigers zonder OV-chipkaart of vooraf gekocht kaartje kunnen in plaats daarvan straks met de pin betalen. Dit is het eerste resultaat van een omvangrijk project voor het uitbannen van contant geld in het OV waarvoor het GVB vorig jaar verschillende aanbestedingen heeft doorlopen.

De pinautomaten moeten ervoor zorgen dat bussen en trams niet meer overvallen worden en de veiligheid van de buschauffeurs en conducteurs wordt verbeterd. Het streven is dat per 1 januari 2018 ook de rest van het OV het contant betalen afschaft en overgaat op pinautomaten.
Bron: NRC

Leuk om te weten:

  • Het inkoopvolume van de Nederlandse overheid in peiljaar 2015 komt uit op €73,3 miljard. €46,9 miljard (64%) van deze totale omvang betrof een aanbesteding onder de aanbestedingsdrempels en het resterende deel van €26,3 miljard (36%) betrof een aanbesteding boven de aanbestedingsdrempels. Gemeenten in Nederland besteden gezamenlijk voor een bedrag van €25 miljard per jaar aan. Dit onderstreept maar weer dat de aanbestedingsmarkt ook zeer interessant is voor bedrijven met een regionaal werkgebied.
    Bron: Rijksoverheid
  • Heb je behoefte aan een juridische basis omtrent aanbestedingen? Dan is de leergang ‘Aanbestedingsrecht voor inkopers’ aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) misschien wat voor jou! Een programma van 3 maanden voor inkoopprofessionals en professionals in het bedrijfsleven waarin je wegwijs wordt in en een actueel overzicht krijgt van de thema’s in het aanbestedingsrecht.
    Bron: Vrije Universiteit Amsterdam (VU)