Verkiezingen: wat zeggen partijen over aanbestedingen?

De verkiezingen zitten er weer op en dat levert de vraag op: hoe zou het aanbestedingslandschap er uit kunnen gaan zien? Om daar een beeld bij te krijgen hebben wij wat punten op en rijtje gezet van partijen die aanbestedingen in hun verkiezingsprogramma hebben staan. Niet alle partijen hebben aanbestedingen opgenomen in hun verkiezingsprogramma’s, maar van de partijen die dat wel hebben gedaan hebben we kort  hun standpunten uitgelicht.

Uiteraard blijft het koffiedik kijken wat van deze plannen overeind blijft in het nieuwe kabinet, maar om  een idee te krijgen van wat er zou kunnen gaan gebeuren is het wel prettig.

CDA

Focus op aanbesteding in opleidingen en aanbestedingen in de zorg moeten buiten de toch al enorme bureaucratische papieren rompslomp blijven zodat zij zich kunnen focussen op de zorg.

ChristenUnie

Wil het niet alleen voor het MKB makkelijker en vriendelijker worden om in te schrijven op een aanbesteding, maar legt ook de focus op innovatie en duurzaamheid.
Verder hameren zij op een sociale insteek zoals het “voortrekken” van sociaal ondernemers en het uitsluiten of beperken bedrijven die geen actie ondernemen  te mensenrechtenschendingen.

D66

Sluit zich aan bij meer duurzaam aanbesteden en  de vereenvoudiging van aanbesteden voor MKB’ers en wil ZZP’ers hier in meenemen.  Verder wil D66 de Defensie(aanbestedings)markt verder openbreken.

GroenLinks

Ook GroenLinks legt de focus op duurzaam inkopen en aanbesteden, denk hierbij aan schone stroom en circulaire gebouwen. Daarnaast willen ze dat bedrijven die zijn veroordeeld voor discriminatie tijdelijke worden uitgesloten van overheidsaanbestedingen en dat de overheid structureel gaat kiezen voor het gebruik van open source software.

PvdA

Ook de Partij van de Arbeid wil discriminatie bestrijden, maar dan door deelnemers aan overheidsaanbestedingen die in hun personeelsbeleid aantoonbaar een weerspiegeling nastreven van de samenleving, positief te waarderen. Ook willen ze ZZP’ers beschermen door aanbestedingen onder het niveau van het minimumloon te verbieden. Ten slotte wil de PvdA bij alle aanbestedingen in het openbaar vervoer dat het vervoer toegankelijk wordt gemaakt voor mensen met een lichamelijke beperking.

PvdD

De Partij van de Dieren wil dat alle inkopen gegarandeerd duurzaam, diervriendelijk en sociaal verantwoord zijn. Naar hun zeggen: De overheid geeft het goede voorbeeld. De norm voor inkoop van alle producten en aanbestedingen moeten daarom 100% duurzaam en fair trade zijn.

SGP

Een punt van aandacht van de SGP is dat de overheid te vaak onnodige eisen stelt en worden opdracht te vaak geclusterd. Hierdoor lopen kleinere bedrijven vaak de opdracht mis. Daarnaast willen ze dat er in aanbestedingen aandacht wordt besteed aan het inschakelen van mensen met een beperking. Ook de SGP besteed aandacht aan groene producten en vindt dat het aandeel innovatieve en duurzame producten omhoog moet.

SP

De SP stelt dat overheden eisen mogen stellen aan het beloningsbeleid van bedrijven bij aanbestedingen. Als het aan de SP ligt zullen er geen aanbestedingen meer komen in de organisatie van de ambulancezorg en koopt de overheid voortaan altijd duurzaam in. Om de werkgelegenheid te behouden wil de SP dat regionaal werk bij aanbestedingen ook regionaal gegund kunnen worden.

VVD

Een aandachtspunt van de VVD is het openbaar vervoer, zoals aan het openbaar aanbesteden van het openbaar vervoer in grote steden. De VVD vindt dat de NS moet kunnen concurreren en daarom mee mogen doen aan bestedingen van regionale spoorlijnen. Als het aan de VVD ligt kunnen we een aanbesteding voor de hogesnelheidslijn Schiphol verwachten als de NS de afgesproken prestaties niet nakomt. Ook de VVD wil meer aandacht besteden aan duurzaamheid en energieneutraliteit bij aanbestedingen.

Focus na de verkiezingen

Wat de samenstelling  van het kabinet na deze verkiezingen ook gaat worden, duidelijk is wel dat de focus gaat liggen op sociaal, duurzaam en innovatief aanbesteden. Daarnaast lijkt het er op dat er voor bepaalde departementen en ministeries een ruim aantal aanbestedingen aan gaat komen.

Wil je deze aanbestedingen niet missen? Wij houden ze graag voor je in de gaten met onze tendersignalering.

Onze inzichten komen hier vandaan: Renforce Blog