Verplicht digitaal aanbesteden

Verplicht digitaal aanbesteden vanaf 1 juli 2017

Eerder dit jaar maakte Q Core er al melding van dat 82% van de Europese aanbestedingen in Nederland digitaal uitgevoerd worden. De verwachting was dan ook dat het verplicht digitaal aanbesteden per 1 juli 2017 geen noemenswaardige problemen zou gaan opleveren. Uit recentelijk onderzoek van PIANOo blijkt inderdaad dat aanbestedende diensten de wettelijke deadline voor verplicht digitaal aanbesteden gaan halen.

Prestatie

PIANOo schreef 200 aanbestedende diensten aan die in 2015 en 2016 wel een aanbesteding aankondigden via TenderNed, maar deze nog niet digitaal uitvoerden. 20% van de aangeschreven aanbestedende diensten vulde de vragenlijst in en al deze respondenten zeggen per 1 juli 2017 aan de verplichting van digitaal aanbesteden te gaan voldoen. Zeker in vergelijking met andere Europese landen is dit een prijzenswaardige prestatie.

Opvallende resultaten

Het onderzoek van PIANOo bracht verder enkele opvallende resultaten naar voren. Zo is de belangrijkste drijfveer voor aanbestedende diensten om te starten met elektronisch aanbesteden niet het bevorderen van transparantie of lastenverlichting voor eigen organisatie en inschrijver, maar het simpele feit dat het per 1 juli 2017 wettelijk verplicht is.

Ook over de reikwijdte van het digitaal aanbesteden blijkt onduidelijkheid te bestaan. Zo wist ongeveer 17% niet dat de opgelegde verplichting enkel geldt voor Europese aanbestedingen. Een ander punt is dat eventuele communicatie tijdens de beoordelingsfase eveneens buiten de verplichting valt. Presentaties en interviews kunnen dus gewoon als middel ingezet blijven worden.

Q Core

Q Core heeft inmiddels al talloze klanten succesvol begeleid bij het inschrijven op aanbestedingen die volledig digitaal uitgevoerd worden. We hebben de kennis en ervaring in huis om ook jou daar van A tot Z in te begeleiden. Nieuwsgierig naar wat wij dan concreet voor jou kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op met één van onze medewerkers! Zij helpen je graag verder en weten als geen ander wat de gevolgen zijn van digitaal aanbesteden voor jou als inschrijver.