Social Return on Investment

We zien het steeds vaker in de aanbestedingsdocumenten: Social Return on Investment. Misschien dat ...

Uitbreiding dienstverlening

We zijn ondertussen alweer ruim over de helft van het jaar, een mooi moment om samen terug te blikke...

Motiveringsplicht incasseert grote klap

Eind juli 2017 lijkt de rechtbank Den Haag in een serie uitspraken, naar aanleiding van de aanbested...

Een zomer vol aanbestedingen

De zomervakantie is weer van start gegaan en half Nederland vertrekt zaterdag naar de zon. Ondanks d...

De spagaat van de accountancy aanbestedingen

Aanbestedingen voor onder andere het opstellen en controleren van de jaarrekening van gemeenten, ze ...

Controleafspraken onderhandse aanbestedingen Rijksoverheid

Op 12 juli jl. heeft de Minister van Binnenlandse Zaken, mede namens de Minister van Economische Zak...

Digitaal aanvragen Gedragsverklaring Aanbesteden

Aanbestedingsland is steeds meer aan het digitaliseren. Na het verplicht digitaal aanbesteden vanaf ...

Subjectieve gunningscriteria toch objectief?

Kan een beoordeling met subjectieve gunningscriteria toch objectief (genoeg) zijn?

Gratis helpdesk voor aanbestedingen

Sinds een aantal maanden beschikt onze website over een chat functie. En dat is een behoorlijke aanw...

Aanbestedingsdrukte

Aankomende twee weken verwachten wij weer een groot aantal publicaties. Aanbestedende diensten publi...