Bidteam uitbesteden

Best Value Procurement

Best Value Procurement ofwel Prestatie-Inkoop

Best Value Procurement, de een vind het maar wat lastig, een ander loopt er mee weg. Maar wat is BVP nu precies? En belangrijker hoe win ik aanbestedingen op basis van BVP?
Het idee achter Best Value Procurement is dat de expertise om te bepalen wat een dienst of product moet doen (gezien de algemene doelstelling) en hoe dit te bereiken niet bij de aanbestedende dienst maar bij de ondernemer ligt. De ondernemer aan het roer zetten zou betere én goedkopere oplossingen geven.

Dit zijn de verschillen tussen EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) en BVP (Best Value Procurement):

EMVI

 • Programma van Eisen; aanbestedende dienst bepaalt wat een “goed” product/dienst is
 • Nadruk op beschreven kwaliteit dienst / product
 • Beschrijven
 • proefopstelling / smaaktest / etc.
 • Reactief: doen wat er gevraagd wordt, geen accountability ondernemer daarbuiten

BVP

 • Algemene doelstelling; inschrijver identificeert relevante prestatie-indicatoren
 • Nadruk op expertise / capaciteit van inschrijver om project te managen
 • Onderbouwen
 • Interviews met sleutelfunctionarissen
 • Proactief: zelf oplossingen bieden, identificeren risico’s / beheersmaatregelen

BVP is omdenken

BVP vraagt een denkomslag bij ondernemers. In plaats van conformeren wordt van hen verwacht dat zij zelf een oplossing uitwerken, zich inleven in de opdrachtgever en nadenken over risico’s en projectmanagement. Zelfs wanneer het algemene idee van BVP duidelijk is, is het concreet vertalen naar de inschrijving voor veel ondernemers een opgave. Zeker omdat aanbestedende diensten vaak ook nog worstelen met de juiste toepassing!

Q Core kan u hulp bij aanbestedingen bieden op basis van Best Value Procurement, door o.a.:

 • Toelichten van de methode en ideeën achter BVP, assisteren bij aannemen van “juiste” denkwijze
 • Adviseren over strategisch inschrijven met BVP
 • Procesbewaking, samenstellen van de inschrijving volgens vereisten (vb.: anonimisering)
 • Ondersteuning bij het schrijven van de stukken (prestatie-onderbouwing, kansen- en risicodossier)