1. Kennisbank
  2. Tenderplatforms en -bronnen

Wat is TenderNed?

TenderNed is het aanbestedingssysteem van de Nederlandse overheid waarop aanbestedende diensten hun aankondigingen publiceren.

TenderNed is het aanbestedingsplatform van de Nederlandse overheid. Hier worden alle Europese aanbestedingen in Nederland op gepubliceerd. Ook kan een aanbestedende dienst ervoor kiezen om het hele aanbestedingsproces via TenderNed te laten lopen. Dan lopen ook de vragenrondes, het indienen van de inschrijving en alle communicatie over de aanbesteding via TenderNed. 

Twee onderdelen

TenderNed bestaat uit twee onderdelen. Een aankondigingenplatform waar aanbestedende diensten hun aankondigingen publiceren én een applicatie waarmee aanbestedingen volledig digitaal kunnen verlopen. TenderNed leidt opdrachtgever en inschrijver volledig digitaal door het aanbestedingsproces. Ondernemingen schrijven eenvoudiger en sneller in, hierdoor kunnen aanbestedende diensten kiezen uit zowel meer als betere inschrijvingen. TenderNed valt onder de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Bekijk TenderNed hier.