Ik heb een vooraankondiging geaccepteerd, maar zie verder geen aanvullende informatie of documentatie?

Een vooraankondiging is een aankondiging voordat de daadwerkelijke publicatie gepubliceerd wordt. Dit doet een aanbestedende dienst om de aanbestedingsprocedure versneld te laten verlopen of om eerst een marktconsultatie te kunnen houden. Vaak zijn in deze fase nog geen stukken beschikbaar. Die worden in een later stadium gepubliceerd.