1. Kennisbank
  2. Winnend (in)schrijven

Hoe stel ik een goede vraag op voor de Nota van Inlichtingen?

Bedenk bij het opstellen van een vraag altijd wat het doel is dat je ermee wilt bereiken. Soms wil je alleen informatie hebben, soms wil je iets in de leidraad veranderen. Een goede vraag is effectief voor dat doel.  Manieren om je vraag kracht bij te zetten zijn bijvoorbeeld: verwijzen naar wetgeving die jouw zienswijze ondersteunt; of wijzen op het voordeel (of nadeel) als men iets wel (of juist niet) aanpast. Een goede vraag maakt verder scherp wat het probleem is en welke oplossing je voorstelt. Als de lezer niet snapt wat het probleem is, ziet hij ook niet de urgentie om het aan te passen. Gelijk een voorstel meegeven maakt het makkelijker om akkoord te gaan; en de kans op een ongunstig antwoord is kleiner dan wanneer je de vraag helemaal open stelt. Vraag tot slot altijd om een uitleg in het geval men geen gehoor geeft aan je verzoek. In het slechtste geval heb je een motivering waar je weer iets van kunt vinden (in plaats van alleen 'Niet akkoord.'). In het beste geval gaat men alsnog overstag.