eHerkenning TenderNed

Verplicht gebruik eHerkenning TenderNed

Een relatief nieuw fenomeen voor ondernemers die zaken willen doen met de overheid is het digitale identificatiemiddel eHerkenning. Ook wel omschreven als een soort DigiD voor bedrijven – het idee is hetzelfde: een inlog die eenmalig (uniek, gecontroleerd) per medewerker per bedrijf wordt verstrekt, waarmee te allen tijde wordt “herkend” om exact wie van welk bedrijf het gaat en online transacties worden geautoriseerd.

Nu heeft aanbestedingsplatform TenderNed (na het al enige tijd als optie te hebben aangeboden) het gebruik van eHerkenning verplicht gesteld voor medewerkers van bedrijven die zich op het platform willen registreren voor beheren en inschrijven op aanbestedingen. Vanaf 20 december 2014 moeten nieuwe ondernemers en gebruikers die zich aanmelden al over een e-Herkenningsmiddel beschikken. Maar let op: per 1 juli 2015 wordt inloggen met eHerkenning ook verplicht voor bestaande gebruikers van al geregistreerde ondernemingen. Als u met enige regelmaat inschrijft op aanbestedingen is het dus zaak om te zorgen dat u tijdig over een eHerkenning account beschikt.

Hoe werkt eHerkenning?

Elke gebruiker van de overheidsdienst namens uw organisatie dient te beschikken over een eigen eHerkenningsmiddel. Inloggen gaat meestal via een gebruikersnaam en wachtwoord, soms aangevuld met sms-code of een token. Er zijn 5 verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Hoe hoger het betrouwbaarheidsniveau, hoe meer controles er zijn ingebouwd ter verificatie van uw bevoegdheid als aanvrager en/of van de bevoegdheid van de gebruiker om namens uw bedrijf bepaalde acties uit te voeren. Voor TenderNed is minimaal niveau 2 nodig. Dit houdt onder meer in dat de leverancier van het middel een machtigingenregister heeft waarin u per dienst (dus bijv. specifiek voor TenderNed) vastlegt welke medewerkers namens uw onderneming zijn gemachtigd.

Hoe kan ik een eHerkenningsmiddel aanvragen?

eHerkenningsmiddelen zijn persoonsgebonden en moeten dus voor medewerkers apart aangevraagd worden. Alle aanvragen en bijbehorende machtigingen voor medewerkers moeten wel gedaan worden door een voor de onderneming tekenbevoegde of daardoor gemachtigde (minimaal KvK-check). Er is een 6-tal erkende (commerciële) aanbieders van eHerkenningsmiddelen. Een overzicht van de beschikbare middelen per betrouwbaarheidsniveau per leverancier, met vermelding van inlogmethode, kosten, aanvraagprocedure en leveringstermijn is te vinden op https://www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/leveranciers/leveranciersoverzicht/

Ook hebben wijzelf onlangs geschreven over hoe je eHerkenning aanvraagt, met een compleet stappenplan van de aanvraagprocedure!

Hoe registreer ik me met eHerkenning op TenderNed?

Nieuwe gebruikers en ondernemingen kunnen zich gelijk met eHerkenning registreren op TenderNed. Aanmelden van gebruiker en onderneming kan in één handeling. eHerkenning toont voor welke onderneming betreffende medewerker is gemachtigd om TenderNed te gebruiken. Bij registratie van de gebruiker wordt dan meteen de onderneming geregistreerd. Bestaande gebruikers moeten zich met eHerkenning koppelen aan hun onderneming in TenderNed om daarin te kunnen werken. Als men bij meerdere ondernemingen is aangesloten geldt voor elke onderneming een apart eHerkenningsmiddel. TenderNed heeft een  instructie opgesteld voor het registreren met eHerkenning voor nieuwe gebruiker.

Voor een uitgebreidere handleiding zie het aangepaste Stappenplan digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed

Let op: bestaande gebruikers kunnen vanaf 1 juli niet meer inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord! Om gebruik te blijven maken van het bestaande account is het dus zaak om vóór 1 juli een eHerkenningsaccount te koppelen. Houd daarbij ook rekening met de aanvraagtijd.