Tekstschrijven

  • 05 jun. 2019
  • 4 minuten leestijd

Tekst schrijven van een aanbesteding

Zie jij op tegen het schrijven van inhoudelijke documenten voor je offerte? Heb je moeite met het vertalen van je ideeën naar tekst? Of ontbreekt het gewoon aan de tijd om er genoeg zorg aan te besteden? Q Core Business Solutions ondersteunt je in het opstellen van (kwalitatieve) teksten voor jouw offerte.

EMVI

Aanbestedende diensten zijn verplicht om EMVI-criteria (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) te hanteren. Prijs is niet meer het enige gunningscriterium; er wordt ook beoordeeld op kwalitatieve criteria, aan de hand van geschreven documenten als een plan van aanpak of visie op duurzaamheid. Wij merken in de praktijk dat goede kandidaten voor een opdracht (ondernemers) er niet altijd in slagen om hun kwaliteiten op papier over te brengen. Dat is een gemiste kans, zeker nu de kwaliteit van deze documenten het verschil kan maken tussen een opdracht wel of niet gegund krijgen.

Tekstschrijven door Q Core

De interne tekstschrijvers van Q Core Business Solutions kunnen het schrijven van de teksten voor jouw proposal geheel of gedeeltelijk voor je uit handen nemen.

Wij bieden deze dienst in het verlengde van onze tenderbegeleiding. Een goed kwalitatief document voor uw offerte is immers niet alleen correct en/of “pakkend” geschreven. Het is relevant en compleet (beantwoordt het gevraagde), conform de eisen en presenteert jullie of jouw sterke punten strategisch met het oog op de beoordelingscriteria.

Onze interne tekstschrijver pakt het opstellen van de documenten voor uw offerte vanaf het begin grondig aan, gebruikmakend van de eigen ervaring met inschrijvingstrajecten en de expertise van onze tenderspecialisten. Een compleet traject ziet er ongeveer als volgt uit:

  • Analyse van de aanbestedingsdocumenten, overleg met verantwoordelijk tenderspecialist
  • Inventarisatie van beschikbaar materiaal
  • Opstellen van nadere gerichte vragen op basis van eisen en beoordelingscriteria
  • Verzamelen nadere informatie bij opdrachtgever (interview)
  • Opstellen tekst, in (strategisch) overleg met tenderspecialist
  • Overleg en controle opdrachtgever, herzieningen

Of mogelijk heb je behoefte aan een lichtere vorm van tekstuele ondersteuning, zoals advies of het redigeren van een tekst. Neem contact op voor de mogelijkheden.