6 Tips voor het schrijven van een aanbesteding

05 jun 2019 2 minuten leestijd Peggy Peggy

Zie jij op tegen het schrijven van inhoudelijke documenten voor je aanbesteding? Heb je moeite met het vertalen van je ideeën naar tekst? Of ontbreekt het gewoon aan de tijd om er genoeg zorg aan te besteden? qcore ondersteunt je in het opstellen van (kwalitatieve) teksten voor jouw offerte.

De 6 tips voor het schrijven van een winnende aanbesteding

Het schrijven van een aanbesteding doe je niet voor je lol. Een aanbesteding schrijf je om te winnen. De teksten die je oplevert, moeten aansluiten bij de verwachting van de aanbestedende dienst. De aanbestedingspraktijk professionaliseert, de concurrentie neemt toe. De aanbestedende dienst verwacht dat je meer doet dan de feitelijke gegevens oplepelen van jouw offerte. Hierbij een paar tips die je helpen een winnende tekst te schrijven.

 1. Kijk op de website van de aanbestedende dienst. Hier kun je vaak doelstellingen en visies vinden die ze niet in de beschrijvende documenten voor de aanbestedingen hebben beschreven.
 2. Neem het Programma van Eisen goed door. Hierin staan vaak ook punten in waar je rekening mee moet houden bij het schrijven van de teksten.
 3. Kijk naar de ervaring die ze uitvragen qua kerncompetenties. Hierbij krijg je meer gevoel bij wat de aanbestedende dienst belangrijk vindt.
 4. Laat iemand anders de teksten doorlezen (het liefste iemand van buitenaf). Als deze persoon begrijpt wat je bedoelt dan begrijpt het beoordelingsteam het waarschijnlijk ook. Bedenk je goed dat de personen die de tekst beoordelen geen experts zijn in jouw vakgebied.
 5. Bedenk je goed waarin jouw bedrijf meerwaarde biedt voor de aanbestedende dienst en hoe jij je kunt onderscheiden van de concurrentie. Waarom is jouw aanpak beter dan die van anderen.
 6. De belangrijkste tip: laat goed tot je doordringen wat de doelstelling van de aanbestedende dienst is. Wat is de vraag achter de vraagstelling en welke kwaliteiten van jouw bedrijf sluiten daar op aan.

Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI)

Aanbestedende diensten zijn verplicht om EMVI-criteria (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) te hanteren. Prijs is niet meer het enige gunningscriterium: er wordt ook beoordeeld op kwalitatieve criteria, aan de hand van geschreven documenten als een plan van aanpak of visie op duurzaamheid. Wij merken in de praktijk dat goede kandidaten voor een opdracht er niet altijd in slagen om hun kwaliteiten op papier over te brengen. Dat is een gemiste kans, zeker nu de kwaliteit van deze documenten het verschil kan maken tussen een opdracht wel of niet gegund krijgen.

Teksten laten schrijven door qcore

Onze tekstschrijvers  kunnen het schrijven van de teksten voor jouw offerte geheel of gedeeltelijk voor je uit handen nemen. Wij bieden deze dienst in het verlengde van onze dienst tender management. Een goed kwalitatief document voor je offerte is immers niet alleen correct en/of “pakkend” geschreven. Het is relevant en compleet (beantwoordt het gevraagde), conform de eisen en presenteert jullie of jouw sterke punten strategisch met het oog op de beoordelingscriteria.

Onze tekstschrijver pakt het opstellen van de documenten voor uw offerte vanaf het begin grondig aan, gebruikmakend van de eigen ervaring met inschrijvingstrajecten en de expertise van onze tenderspecialisten.

Een compleet traject ziet er ongeveer als volgt uit:

 • Analyse van de aanbestedingsdocumenten, overleg met verantwoordelijk tenderspecialist
 • Inventarisatie van beschikbaar materiaal
 • Opstellen van nadere gerichte vragen op basis van eisen en beoordelingscriteria
 • Verzamelen nadere informatie bij opdrachtgever (interview)
 • Opstellen tekst, in (strategisch) overleg met tenderspecialist
 • Overleg en controle opdrachtgever, herzieningen

Neem contact op

Wil je een tekstschrijver van qcore inschakelen of heb je behoefte aan een andere vorm van tekstuele ondersteuning, zoals advies of het redigeren van een tekst? Neem contact op voor de mogelijkheden.

Heb je een vraag voor qcore CTA 1