Welke aanbestedingen kunnen er verwacht worden vanuit de Rijksbegroting?

03 sep 2017 3 minuten leestijd Irene Irene

We krijgen van onze opdrachtgevers vaak de vraag of er voor hun relevante en interessante overheidsopdrachten verwacht kunnen worden. Waar gaat de overheid in 2017 haar geld aan besteden? Wij houden dit zo goed mogelijk voor je in de gaten. Vanuit de jaarlijkse Rijksbegroting van de ministeries kunnen verschillende tenders verwacht worden. Onze voorspelling voor interessante projecten die aanbesteed kunnen worden lichten wij voor je uit.

Doelmatige en duurzame energie: € 1,9 miljard

Een van de belangrijke zaken uit de begroting van het ministerie van Economische Zaken voor 2017 is het verduurzamen van de energievoorziening. Ze hebben hiervoor een Energieagenda opgesteld waarin de lijnen voor het energiebeleid voor de langere termijn zijn uitgezet. In 2017 starten de acties uit de Energieagenda. Naar aanleiding van deze acties kunnen wij een voorspelling doen voor aanbestedingen die er in 2017 aankomen op het gebied van duurzame energie. De volgende aanbestedingen worden in ieder geval verwacht:

 • Tenders voor windparken op zee;
 • De innovatiekavel voor Wind op Zee;
 • De ontwikkeling van windparken voor de Zuid-Hollandse en Noord-Hollandse kust.

Bron: Rijksoverheid – Ministerie van Economische Zaken

Wegenbouw

Er ligt een groot omzetpotentieel bij het aanleggen en verbeteren van wegen. De overheid investeert per jaar namelijk gemiddeld € 2,5 tot € 3 miljard in de wegenbouw. Onze voorspelling is dat er in 2017 weer mooie aanbestedingen komen in de wegenbouw. De overheid legt namelijk extra rijstroken aan en er worden volledig nieuwe wegen aangelegd om het fileprobleem tegen te gaan.

In 2017 worden in ieder geval 4 besluiten genomen voor grote opdrachten. Voor het aanleggen, aanpassen of verbreden van wegen wordt de Tracéwetprocedure toegepast. Hierin staat wat er allemaal moet gebeuren voordat er een weg aangelegd, aangepast of verbreed kan worden. Als de procedure doorlopen is, en het tracébesluit is genomen, kan de realisatie beginnen. In 2017 stelt het kabinet de volgende tracébesluiten vast:

 • De aanpassing van Ring Utrecht. De A27 en A12 krijgen extra rijstroken en de A27 tussen Lunetten en Rijnsweerd wordt ontweven;
 • De verbreding van traject Houten-Hooipolder. De A27 krijgt extra rij- en spitstroken. In totaal wordt 47 km aan snelweg aangepakt;
 • Het doortrekken van knooppunt Ressen – Oudbroeken (ViA15);
 • Uitbreiding van A1 Oost Apeldoorn-Azelo: het gaat om de aanleg van weefvakken en het aanpassen van knooppunt Beekbergen. Daarnaast krijgen 5 trajecten op de A1 een extra rijstrook erbij.

Bron: Rijksoverheid – Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Waterbouw

Ook in de waterbouw starten in 2017 weer een aantal grote projecten. Zo start de bouw van zeesluis Terneuzen, sluis Eefde en de verruiming van de Twentekanalen. Ook worden in 2017 een aantal grote uitvoeringsprogramma’s voor waterveiligheid, Ruimte voor de Rivier en het Hoogwaterbeschermingsprogramma opgeleverd. Deze programma’s zijn:

 • Zwolle;
 • IJsseldelta;
 • Veessen/Wapenveld, langs de IJssel;
 • Innovatie, drijvende waterkering in Spakenburg.

Bron: Rijksoverheid – Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Asbestdaken

Vanaf 2024 zijn asbestdaken verboden. Het Rijk heeft in juni 2016 nieuwe afspraken gemaakt om asbestdaken voor 2024 asbestvrij te maken. Bedrijven, maar ook overheidsinstellingen kunnen in 2017 subsidie krijgen om hun asbestdaken te verwijderen.

Bron: Rijksoverheid – Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Onderwijs

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat € 200 miljoen besteden aan beter onderwijs. Hiervan wordt bijvoorbeeld € 25 miljoen besteedt aan gelijke kansen in het onderwijs, € 15 miljoen aan de kosten van het primaire onderwijs aan asielzoekers en € 5 miljoen wordt besteed aan de verbetering van de voorschoolse educatie om de onderwijsachterstand bij risicoleerlingen te verkleinen. Daarnaast wordt er 2017 een wetsvoorstel aangeboden om nieuwe scholen op te richten die beter aansluiten bij de wensen van ouders en kinderen.

Bron: Rijksoverheid – Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Zorg

Bijna één derde van alle uitgaven van de overheid wordt in 2017 uitgeven aan de zorg. Het gaat in 2017 om bijna € 69 miljard. De overheid gaat dit in 2017 besteden aan onder andere de volgende zaken:

 • Verpleeghuiszorg en gehandicapteninstellingen;
 • Wijkverpleging, hiervoor komt € 180 miljoen extra vrij;
 • Een publiekscampagne om depressies te herkennen en bespreekbaar te maken;
 • Verbetering van de gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen, hiervoor wordt € 105 miljoen beschikbaar gesteld;
 • Het plan ‘Samen werken aan betere gehandicaptenzorg’, hiervoor wordt € 13,2 miljoen beschikbaar gesteld;
 • Onderzoek naar dementie, hiervoor wordt € 30 miljoen extra beschikbaar gesteld.

Bron: Rijksoverheid – Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Geen aanbestedingen meer missen?

Wil je mogelijke aanbestedingen uit onze voorspelling niet missen? Kies dan voor de Tendersignalering van qcore . Wij signaleren dagelijks alle aanbestedingen en weten direct of er in jouw branche een interessante aanbesteding gepubliceerd wordt. Wil je op één van deze aanbestedingen inschrijven? Dan begeleiden we jou graag naar een succesvolle inschrijving! Boek nu een demo voor Tendersignalering.

Demo Tendersignalering