1. Kennisbank
  2. Winnend (in)schrijven

Wat is SMART en hoe pas ik dat toe in mijn tekst?

SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel (of Ambitieus), Realistisch en Tijdgebonden. Een SMART doel is bijvoorbeeld: in 3 maanden wil ik 5 km aaneengesloten kunnen hardlopen. Je weet precies wanneer het doel is bereikt. Het is ambitieus maar realistisch. Je kan erop sturen. Toegepast op tenderteksten komt SMART erop neer: geef steeds concreet aan wie wat gaat doen (S), wanneer (T) en waarom; zodat de ontvanger weet wat hij krijgt en dit kan controleren (M), weet welke waarde dit voor hen heeft (A) en dat je dit kunt waarmaken (R).