1. Kennisbank
  2. Aanbestedingsprocedures

Wat is Best Value Procurement?

Best Value Procurement (BVP) is een manier van inkopen die in de VS is ontwikkeld door Dean Kashiwagi. Het belangrijkste kenmerk is dat de leverancier als expert centraal staat. Hoe je het precies doet is aan jou, er is dus geen Programma van Eisen. Je wordt ook niet beoordeeld op je inhoudelijke aanpak. De leverancier werkt drie dossiers uit (prestatie onderbouwing, risico’s en kansen) aan de hand van de algemene doelstellingen van de aanbestedende dienst. Hierbij is het zaak om met dominante, verifieerbare informatie op een SMART manier aan te tonen dat jij de expert bent die deze doelstellingen gaat realiseren. Ook worden twee sleutelfiguren geïnterviewd. Hierna volgt een ranking. De nummer 1 moet dan in de concretiseringsfase laten zien, o.a. door het uitwerken van een plan van aanpak en planning, dat zijn aanbod uitvoerbaar is en gebaseerd op de juiste uitgangspunten. Pas na het goed doorlopen van deze fase volgt de gunning.  

Zie ook: https://www.qcore.nl/actueel/best-value-procurement