1. Kennisbank
  2. Aanbestedingsprocedures

Wat is een prijsvraag?

Een prijsvraag is een aanbestedingsprocedure waarmee de aanbestedende dienst een plan of ontwerpt aanschaft, dat na aankondiging van de opdracht door een jury wordt geselecteerd.  Hierbij kunnen prijzen worden toegekend. De prijsvraag kan lopen via een openbare procedure, waarbij iedere geïnteresseerde een inzending mag doen, of een niet-openbare, waarbij er eerst een voorselectie plaatsvindt. De jury beoordeelt de inzendingen op vooraf vastgestelde criteria. De aanbestedende dienst mag, maar hoeft niet, de winnaar via onderhandelingen ook de vervolgopdracht gunnen voor het realiseren van het idee of ontwerp. Dat moet men dan in de stukken vermelden. De procedure van een prijsvraag wordt veel gebruikt bij architectuuropdrachten.