1. Kennisbank
  2. Aanbestedingsprocedures

Wat is Rapid Circular Contracting (RCC)?

Rapid Circular Contracting is een inkoopmethode gericht op het inkopen van innovatieve duurzame (circulaire) oplossingen. Bij RCC is het doel niet het inkopen van een eindproduct of dienst, maar het afsluiten van een samenwerkingscontract tussen de aanbesteder en een leverancier om dit product/deze dienst te ontwikkelen. Er is geen programma van eisen, maar een programma van ambities. Hierin speelt circulariteit (het sluiten van de grondstoffenkringloop) een belangrijke rol. De leverancier wordt geselecteerd op zijn korte antwoorden op deze ambities. Vervolgens werken zij na gunning samen de oplossing verder uit. 

Gerelateerd: www.qcore.nl/kennisbank/wat-is-rapid-impact-contracting-ric