Aanbesteden met een Dynamisch Aankoopsysteem: wat is het en hoe werkt het?

24 mrt 2021 2 minuten leestijd Lotte Lotte

Misschien heb je de term al eens voorbij zien komen. De DAS (Dynamisch Aankoopsysteem). Een specifieke procedure binnen Europese aanbestedingen. Maar wat houdt zo’n DAS nou eigenlijk in en hoe werkt het? Lees er hier meer over.

Wat is een Dynamisch Aankoopsysteem?

Een DAS is een overeenkomst waarbinnen de aanbestedende dienst telkens opnieuw een opdracht uitzet waar verschillende partijen op kunnen reageren. Een DAS is bedoeld voor gangbare aankopen van werken, leveringen of diensten. Daarmee wordt bedoeld werken, leveringen of diensten die veel verschillende partijen kunnen leveren. Een voorbeeld is de levering van mobiele telefoons. Er zijn veel verschillende partijen die dezelfde mobiele telefoons kunnen leveren. Binnen een DAS bekijkt de aanbestedende dienst bij elke opdracht opnieuw welke partij dit het beste voor hen kan uitvoeren.

Hoewel de DAS bedoeld is voor gangbare werken, leveringen of diensten, zien we deze procedure vaak terugkomen voor de inhuur van personeel. Dit is niet het type opdrachten waar deze procedure in eerste instantie voor was bedoeld. Volgens Pianoo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, is dit het gevolg van het vervallen van het 2B-regime dat hier eerder voor werd gebruikt. Echter geeft Pianoo ook aan dat zij de DAS niet de beste procedure vindt voor het inhuren van personeel.

Hoe kan ik meedoen?

Om een opdracht te bemachtigen binnen een DAS moet je twee stappen doorlopen.

  1. De eerste stap is toegelaten worden tot de DAS. De aanbestedende dienst zal een aankondiging doen van de DAS en partijen kunnen een inschrijving doen. Om toegelaten te worden, moet je als inschrijver voldoen aan de gestelde uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen. Iedere inschrijver die hieraan voldoet, wordt toegelaten tot het aankoopsysteem. Partijen kunnen zich gedurende de gehele looptijd van het aankoopsysteem aanmelden. Iedereen die voldoet aan de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen wordt toegelaten.

  2. Eenmaal toegelaten kunnen partijen zich inschrijven op de opdrachten die de aanbestedende dienst binnen de DAS uitzet. Dit kun je vergelijken met een kleinere standaardprocedure. Binnen deze opdracht worden de inschrijvers beoordeeld op gestelde eisen en gunningscriteria. De inschrijving met de hoogste score wint vervolgens de opdracht.

Voor- en nadelen van een Dynamisch Aankoopsysteem

Voordeel voor inschrijver is dat je op elk moment nog kunt aanmelden voor de DAS. Voldoe je aan de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen, dan zit je erbij. Zo heb je bij elke opdracht die de aanbestedende dienst uitzet weer nieuwe kansen om een opdracht te bemachtigen.

Nadelen van een DAS is dat je voor elke opdracht weer opnieuw een inschrijving moet doen, waarbij nieuwe eisen en gunningscriteria opgesteld zijn. Er wordt dus elke keer weer een nieuwe inspanning gevraagd om een goede inschrijving te doen. Alle inschrijvers die toegelaten zijn tot de DAS kunnen inschrijven en dat betekent een grote groep concurrenten.

Hoe kan qcore helpen bij een Dynamisch Aankoopsysteem?

Heb je nog vragen over de DAS en hoe het allemaal in zijn werk gaat? Neem gerust contact met ons op. We kunnen je uiteraard ook helpen om een geldige aanmelding te doen als jij voldoet aan de uitsluitingsgronden en eisen. De echte uitdaging begint als je wil inschrijven op een opdracht. Ook hier kunnen we je bij helpen. We bepalen samen een strategie en zorgen ervoor dat jij de best mogelijke inschrijving doet.

Startersgids inschrijven op aanbestedingen

We hopen je een duidelijk beeld te hebben gegeven van wat een Dynamisch Aankoopsysteem inhoudt – en misschien de drempel verlaagd om eraan mee te doen. Heb je een vraag of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Neem contact op of download dan de “Startersgids inschrijven op aanbestedingen”.

Startersgids inshrijven op aanbestedingen

Deel dit stuk