Vier redenen om als IT-bedrijf te starten met tenderen

05 feb 2024 2 minuten leestijd Stéphanie Stéphanie

Onze overheid besteedt jaarlijks miljarden euro's aan IT-producten en -diensten. Vaak worden deze aanbestedingen gewonnen door grote bedrijven, die al jaren samenwerken met de overheid en veel ervaring hebben. Daarbij zijn de eisen die aan een IT-aanbesteding worden gesteld vaak fors en niet altijd helder. Dat kan ontmoedigend zijn en een reden om niet in te schrijven. Als eigenaar van een IT-bedrijf kan je serieus kans maken om een tender te winnen. In dit artikel leggen we je uit waarom dat zo is.

Er is veel geld te verdienen met tenderen

Om maar direct met de deur in huis te vallen: er is veel geld te verdienen in de wereld van aanbestedingen. Jaarlijks worden er miljarden aan IT-tenders uitgeschreven. Aankopen van de centrale overheid moeten vanaf €143.000 via een aanbestedingsprocedure in de markt gezet worden. Aankopen van de decentrale overheid moeten vanaf €221.000 worden aanbesteed. Ook moeten deze overheidsopdrachten om de paar jaar opnieuw in de markt gezet worden. Alle bedrijven verdienen een eerlijke kans - en dat biedt volop mogelijkheden.

Gelijke kansen voor MKB en grootbedrijf 

Uit onderzoek van TenderNed naar de verdeling van gunningen (dec 2023) blijkt dat het MKB en grootbedrijf evenveel kans maken op gunning. Wanneer zowel het MKB als het grootbedrijf inschrijven op een aanbesteding, gaat ruim de helft van de opdrachten naar het MKB. Daarnaast legt het grootbedrijf zich meer toe op grotere opdrachten (€1 miljoen tot €100 miljoen), wat betekent dat zij 'kleinere' aanbestedingen laten liggen. Die opdrachten zijn dus up for grabs.

IT wordt in bijna elke sector aanbesteed

Informatietechnologie is breed en vrijwel elk bedrijf heeft ermee te maken. Dat betekent dat IT ook in bijna elke sector binnen de overheid wordt aanbesteed. Denk aan hardware- en software-aankopen zoals computers, laptops, tablets, en randapparatuur, besturingssystemen en COTS-software, software pinpoint Solutions, etc.

  • Regionale overheden: gemeenten, provincies en waterschappen maken gebruik van IT voor het beheren van overheidsdiensten, het verzamelen van gegevens, en het verbeteren van efficiëntie en transparantie.
  • Centrale overheid: bijvoorbeeld ministeries maken gebruik van IT voor het beheren van overheidsdiensten, het verzamelen van gegevens, en het verbeteren van efficiëntie en transparantie.
  • Gezondheidszorg/academische ziekenhuizen: IT wordt gebruikt voor elektronische patiëntendossiers, medische beeldvorming, het beheren van medicatie en het verbeteren van de algehele efficiëntie van gezondheidszorgsystemen.
  • Onderwijs/universiteiten: IT wordt gebruikt in onderwijsinstellingen voor online leren, administratieve taken, onderzoek en communicatie tussen studenten en docenten.
  • Defensie en veiligheid: maken gebruik van IT zoals IT-beveiligingsdiensten, IT-infrastructuur en het tegengaan van cybercrime.

Werken voor de overheid zorgt voor een stabiele omzet

Aan het einde van de aanbestedingsprocedure teken je een contract met de overheid. Dit kan gaan om dienstverlening voor een aantal jaar, de levering van goederen of een combinatie daarvan. Op het moment dat je de handtekening zet, ben je verzekerd van een bepaalde omzet over een vastgestelde periode. Vaak gaat het om een raamovereenkomst van minimaal vier jaar met kans op verlenging. Of het gaat om een overeenkomst voor levering van een vastgesteld aantal goederen. Je weet dus precies waar je aan toe bent! Daarom kan het werken voor de overheid voor een langdurig stabiele omzet voor jouw bedrijf zorgen.

Structureel tenderen verhoogt je winkans

Laten we eerlijk zijn: inschrijven op een tender is veel werk. Het bepalen van de strategie, prijzen vaststellen, het schrijven van plannen, aanvragen van de juiste documenten, het maken van een ‘proof of concept’: het kost allemaal veel tijd en geld. Door aanbestedingen een structureel onderdeel te laten zijn van je bedrijfsproces, word je er steeds beter in. Een aanbesteding begint niet bij de publicatie van een opdracht, maar al ver daarvoor. Bij qcore gebruiken we de Bidcycle®-methode om proactief te tenderen

Je doet iets goeds voor de maatschappij

De overheid en IT, dat is lang niet altijd een gelukkig huwelijk. Bekende voorbeelden zijn het mislukken van een IT-project bij de Belastingdienst van 203 miljoen euro of de datalekken in de Corona-app. Door als IT-partner van de overheid te helpen met het realiseren van een project dat slaagt, zorg je ervoor dat inwoners van gemeenten, provincies en het Rijk verzekerd zijn van een veilige informatievoorziening. 

En, ben jij overtuigd?

Een lang verhaal kort: tenderen kost veel tijd en geld, maar is de investering waard. Daarbij draag je ook bij aan een veilig IT-landschap. Redenen genoeg toch? Neem contact met ons op om de mogelijkheden door te nemen. We vertellen je graag meer!

New call-to-action