Gelijke kansen voor MKB en grootbedrijf bij winnen aanbestedingen

21 dec 2023 1 minuut leestijd Stéphanie Stéphanie

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) en grootbedrijf hebben gelijke kansen om aanbestedingen binnen te halen, zo blijkt uit een recent onderzoek (dec 2023) van TenderNed naar de verdeling van gunningen. Wanneer zowel het MKB als het grootbedrijf inschrijven op een aanbesteding, gaat ruim de helft van de opdrachten naar het MKB, waarbij microbedrijven (bedrijven met 2 tot 10 werknemers) goed zijn voor 10% van het totale aantal gunningen.

Conclusies uit het onderzoek

Uit het onderzoek van TenderNed komen de volgende conclusies naar voren:

  • Het MKB richt zich vaker op middelgrote opdrachten (€100.000 tot €1 miljoen), terwijl het grootbedrijf zich meer toelegt op grotere opdrachten (€1 miljoen tot €100 miljoen).
  • Bij 41% van de aanbestedingen schrijven enkel MKB-bedrijven in.
  • Bij aanbestedingen waar zowel het MKB als het grootbedrijf inschrijft, wordt meer dan de helft van de opdrachten aan het MKB gegund.
  • Het opdelen van een aanbesteding in percelen vergroot de kans dat een MKB-bedrijf een (deel)opdracht wint.
  • Bij een opdracht waarop zowel MKB als grootbedrijf inschrijft, heeft het MKB dezelfde kans om te winnen als het grootbedrijf.

Dit is het eerste onderzoek naar de concurrentiepositie van het MKB ten opzichte van het grootbedrijf, en er zullen het komende jaar meer analyses van TenderNed over dit onderwerp volgen. Lees het gehele artikel hier.

Bekijk ook: wat is TenderNed?

New call-to-action