Waarom tenders winnen een lange termijn traject is

06 sep 2021 2 minuten leestijd Douwe Douwe

Inschrijven op tenders is een vak apart en ervaring is belangrijk. We zeggen ook wel dat tenders winnen een lange termijn traject is. Lees in deze blog waarom dit het geval is en wat voor voordelen een langdurige samenwerking met een externe tenderdesk heeft.

Wat bedoelen we met een lange termijn traject?

Met een lange termijn traject bedoelen we in dit geval twee dingen. Enerzijds heeft het te maken met de Bidcycle (het tenderproces) en anderzijds met ervaring. Hieronder leg ik het uit.

Bidcycle

Het proces van tenderen noemen wij de Bidcycle. Dit proces is uitgebreider dan alleen het doen van een inschrijving. Het begint nog voor de aanbesteding wordt gepubliceerd en loopt door na de deadline van het indienen. Zoals het woord Bidcycle al zegt, is het een circulair proces. Zodra de deadline voor het inschrijven is geweest, kun jij je al gaan voorbereiden op het moment dat de aanbesteding opnieuw op de markt komt. Of je nou de gunning krijgt of niet, raden wij je aan om in gesprek te gaan met de aanbestedende dienst en om te leren van jouw inschrijving en eventueel later ook over de diensten of producten die jij tijdens de overeenkomst levert. Wat bevalt goed en wat niet? Neem die mee naar je volgende inschrijving(en). Je bent dan op de lange termijn al bezig met je volgende inschrijving. Lees hier verder over de Bidcycle.

Ervaring

Daarnaast bedoelen we met een lange termijn traject dat het winnen van tenders je niet aan komt waaien. Ervaring in het doen van inschrijvingen is belangrijk. Je kunt veel leren van eerdere inschrijvingen. Je krijgt een beter beeld van hoe inschrijvingen beoordeeld worden en wat een aanbestedende dienst graag wil horen en wat juist niet. Daarnaast krijg je ook een beter beeld van de prijzen waarmee jouw concurrentie inschrijft. Hoe meer inschrijvingen je hebt gedaan hoe meer jij kunt inschatten wat een goede inschrijving is.

Voordelen van lange termijn samenwerking met een externe tenderdesk

Werk je met een externe tenderdesk? Dan zal je ook merken dat een langdurige samenwerking voordelen oplevert:
  • Een externe tenderdesk krijgt steeds meer kennis van jouw branche en jouw bedrijf en is zo in staat steeds beter mee te denken. Je perfectioneert samen je inschrijfstrategie.
  • Daarnaast zorg je met een lange termijn samenwerking voor een stukje continuïteit en kennisborging. Interne tenderspecialisten kunnen elk moment opstappen. Bij een externe tenderdesk blijft je kennis geborgd en staat er altijd iemand klaar om met jou in te schrijven.
  • Tenslotte versterk je elkaar. Je deelt ‘best practices’ met elkaar. Jij hebt kennis van de ontwikkelingen in jouw branche en het tenderbureau houdt de ontwikkelingen in de tenderbranche in de gaten.

Welke waarde biedt qcore in een lange termijn samenwerking?

Denk je na over een lange termijn samenwerking met qcore? Naast de punten die ik hierboven genoemd heb, kan qcore in een lange termijn samenwerking nog meer voor jou betekenen.

Omdat wij werken volgens de bidcyclemethode zullen wij met jou ook proactief tenderen. Dit betekent dat we niet alleen begeleiden bij het inschrijfproces, maar dat we ook evaluatiegesprekken aangaan bij de aanbestedende dienst na gunning. We evalueren met jou wat er goed is gegaan en wat er de volgende keer beter kan. We zoeken samen met jou uit welke interessante tenders eraan zitten te komen en gaan graag proactief met jou om de tafel zitten bij een aanbestedende dienst.

Is jouw tenderproces op orde?

Een lange termijn traject heeft te maken met ervaring, maar ook het proces rondom jouw inschrijving. Doe je jouw inschrijvingen zelf en wil je checken of jouw tenderproces op orde is? Doe dan de Quick Scan.

Quick Scan tenderproces