1. Home
  2. >
  3. Werkwijze
  4. >
  5. Bidcycle

Onze werkwijze: de Bidcycle®-methode

Laat ons je helpen van reactief naar proactief tendermanagement.

Beïnvloeden. Voorbereiden. Tenderen.

Met behulp van de Bidcycle®- methode doorlopen we samen het gehele tenderproces. Deze bestaat uit de onderdelen Beïnvloeden, Voorbereiden en Tenderen. Door iedere stap in te vullen ga je steeds succesvoller inschrijven. Het liefst weten we zo vroeg mogelijk of jij een aanbesteding op het oog hebt waar je op in wil schrijven. Dan kunnen we samen de beste winstrategie bepalen, met als belangrijkste vraag: hoe kunnen we wat we hebben het beste inzetten, zodat we onze winkans maximaliseren?

De juist strategie

Wanneer we als projectteam hebben bepaald wat de juiste strategie is voor deze aanbesteding en wat de beste rolverdeling binnen het team is, stellen we vragen op voor de Nota van Inlichtingen. Eventuele knelpunten proberen we weg te poetsen en onduidelijkheden moeten helder worden. Wat hierbij natuurlijk belangrijk is, is dat we bij alle vragen die we stellen de winstrategie in het oog houden.

Opstellen van kwaliteitsstukken

Ook bij het opstellen van de kwaliteitstukken neemt onze tenderspecialist je bij de hand. Samen bepalen we de opzet voor de stukken, waarbij we brainstormen over de boodschap, inhoud en stijl van de beantwoording voor ieder uitgevraagd onderwerp. Dit geeft jou alvast handvatten voor het daadwerkelijk invullen van de tekst. Hierna volgt nog een aantal reviewrondes, waarbij onze tenderspecialist jouw teksten controleert op strategie, inhoud en natuurlijk formulering en spelling. Waar nodig stellen we nog wat vragen om je nog een keer aan het denken te zetten of om extra input te krijgen. Altijd om de kwaliteit van de stukken te optimaliseren en uiteindelijk de allerbeste inschrijving in te dienen.

Bidcycle

Hierom gebruiken we de Bidcycle®

De aanbestedingmarkt professionaliseert. Het niveau van de inschrijvingen gaat omhoog. De aanbestedende dienst zoekt meerwaarde. Je moet je onderscheiden om kans te maken en dat wordt steeds moeilijker. In deze markt wil je zo min mogelijk aan het toeval overlaten. Je wilt in elke fase datgene doen wat jouw kans op de winst maximaliseert. Dit is precies waar de Bidcycle® om draait. Het model toont alle activiteiten die doorlopen moeten worden om tot een succesvolle inschrijving te komen, in de fases Beïnvloeden, Voorbereiden en Tenderen. 

Bij qcore gebruiken we de Bidcycle® om ons bewust te blijven van alle onderdelen die bij het bidproces horen. Zie het als een kapstok voor onszelf om vorm te geven aan effectieve, resultaatgerichte tenderbegeleiding.

 

Dit proces is van essentieel belang

Als je het proces eenmaal kent dan lijkt het heel vanzelfsprekend. Maar vaak worden er delen van het proces ‘vergeten’. Zo komt men vaak pas in actie op het moment dat een tender wordt gepubliceerd. Dan kan je je gaan afvragen wat zo’n aanbestedende dienst wil en of de tender niet erg is toegeschreven op de concurrent. Dat probeer je dan met schriftelijke vragen ongedaan te maken.

Dankzij de Bidcycle®-methode vergeten we niet: er ook een tijd is vóór de publicatie, waarin er geen beperkingen zijn op communicatie. Waarin je zelf van alles kunt doen om je kansen te vergroten op het binnenhalen van die tender. Om de klantbehoefte te peilen. Om de uitvraag naar jouw hand te zetten. Beïnvloeden.

De beslissing: go/no go

Er wordt vaak ook vergeten om stil te staan bij een stap als 'Beslissen'. Wil je inschrijven op een tender en zo ja, waarom? Een goede strategie vraagt net als elke goede salesstrategie om een goede kosten- en batenafweging. Je wil liever geen resources pompen in een vage lead met weinig omzetpotentie. Maar waarom doen we dat wel bij tenders? Tenderen kost (veel) tijd en resources zijn beperkt. Vraag je altijd af of de baten (winkans x omzet) opwegen tegen de kosten.

Samenspel van disciplines

De Bidcycle® herinnert je er ook aan dat een succesvolle inschrijving een samenspel is tussen verschillende disciplines (in het bijzonder sales, tendermanagement en projectmanagement), met elk hun eigen specialismen. Het is de moeite waard om je af te vragen of elke positie goed bezet is en of er sprake is van een goed op elkaar ingespeeld team.

 

Zo implementeren we deze methode bij onze opdrachtgevers

De Bidcycle®-methode bekijkt het tenderproces vanuit de ondernemer die inschrijft. Het geeft aan welke stappen er in het aanbestedingsproces doorlopen moeten worden. De dienstverlening van qcore gaat van het signaleren/beslissen tot aan gunning/evaluatie. We hebben voor elke stap daartussen gekeken hoe we deze het meest effectief kunnen inrichten. Met als doel: de winkans van elke inschrijving maximaliseren.

Samen winnen

Het uitgangspunt hierbij is samen winnen. Resultaatgericht partnerschap, waarin we gebruik maken van ieders kracht: onze ervaring met het inschrijven op aanbestedingen en jij de kennis van jouw product/dienst.

Strategisch overleg

Zo begint elk traject met een strategisch overleg, waarin we samen de winstrategie bepalen. Wat is de vraag van de aanbestedende dienst, wat zijn de gunningscriteria, wat kan de concurrentie? Welke keuzes moeten we (dus) maken in onze aanbieding om de grootste kans te maken op de winst? Hier bepalen we ook de definitieve planning en rolverdeling.

Brainstorm over de opzet

Daarna gaan we samen aan de slag om een opzet te maken voor de kwaliteitsstukken. Wij bieden een globale bassistructuur (op basis van aanbestedingservaring) en faciliteren een brainstorm, waarmee een eerste aanzet gedaan wordt voor de inhoud en boodschap.

Teruggrijpen naar de strategie

Dan wordt de inschrijving gecreëerd in lijn met de gekozen strategie. Jij verzorgt de prijs en specificaties, wij verzorgen de standaardformulieren. Onze tenderspecialist toetst de stukken op strategie, inhoud en taal. Altijd met de winstrategie in het achterhoofd.

Wij verzorgen de controle en opmaak en zorgen dat de complete, correcte inschrijving tijdig wordt ingediend (inclusief bewijsstukken).

Wij nemen de lead

In het tenderproces nemen wij de lead, want dat is ons specialisme. Daarnaast kunnen we vanuit onze expertise ondersteunen en adviseren bij de go/no go beslissing en bij de evaluatie/verificatie in de gunningsfase.

Samen tenders winnen?