1. Kennisbank
  2. Winnend (in)schrijven

Wat is dominante prestatie-informatie?

Dit is een begrip uit Best Value Procurement (BVP). Prestatie-informatie is informatie over resultaten die je hebt behaald, die je kunt gebruiken om je (beloftes over) toekomstige prestaties te onderbouwen. Denk aan: de gemiddelde beschikbaarheid van een website over het afgelopen jaar. Het percentage projecten dat een projectmanager binnen tijd en budget heeft opgeleverd. Of de doorlooptijd van een vergelijkbaar project. Dominante informatie is informatie die direct overtuigt; die niet voor interpretatie vatbaar (liefst cijfermatig), logisch en onderscheidend is.  

Zie ook: https://www.qcore.nl/kennisbank/wat-is-best-value-procurement en https://www.qcore.nl/actueel/best-value-procurement