Alles over de Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA)

29 jan 2024 2 minuten leestijd Stéphanie Stéphanie

gedragsverklaring aanbesteden

Schrijf je in op een aanbesteding? Dan eist de aanbestedende dienst bij voorgenomen gunning dat er een Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA) wordt ingediend. De overheid wil enkel een overeenkomst sluiten met betrouwbare partijen waar geen sprake is van veroordelingen of beschikkingen vanwege het overtreden van mededingingsregels. De GVA is een officiële verklaring die bevestigt dat een ondernemer integer is en daarbij gerechtigd is om de opdracht uit te voeren. In dit artikel vertellen we je alles over de Gedragsverklaring Aanbesteden, waarom het wordt gebruikt en nemen we je mee in het proces.

Let op: het verkrijgen een GVA kan tot wel 6-8 weken duren en er is géén spoedprocedure beschikbaar. Dien je aanvraag dus op tijd in (al zodra je met een aanbesteding aan de slag gaat). Het document kent een geldigheidstermijn van twee jaar.

Wat is de Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA)?

De Gedragsverklaring Aanbesteden is een document dat aantoont dat een bedrijf voldoet aan bepaalde ethische en integriteitsnormen. Justis verstrekt de GVA namens de minister van Justitie en Veiligheid. Justis raadpleegt daartoe het Justitieel Documentatie Systeem en gaat na of sprake is van relevante beschikkingen van de Autoriteit Consument en Markt of de Europese Commissie. De Gedragsverklaring Aanbesteden is bedoeld om de aanbestedende dienst vertrouwen te geven in de integriteit van de inschrijvende partijen. Een voorbeeld van een GVA kun je hier bekijken.

Vertrouwen geven in de integriteit van je bedrijf

Vertrouwen is belangrijk in elke zakelijke relatie, maar het speelt een nog grotere rol bij aanbestedingen. De aanbestedende dienst moet erop kunnen vertrouwen dat de geselecteerde partijen integer zullen handelen. Integriteit omvat een groot aantal verschillende aspecten, zoals fraude, lekken van informatie, corruptie of omkoping, collusie, belangenverstrengeling, misbruik van bevoegdheden en oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen. De laatste jaren vallen steeds meer zaken onder integriteit. Bij integriteit staat centraal dat betrokkenen zich niet laten leiden door oneigenlijke belangen. Hij of zij handelt in het belang van de organisatie of de samenleving en laat zich daarvan niet afleiden door eigen belang of door specifieke groepsbelangen. De GVA is voor de aanbestedende dienst het tastbare bewijs van integriteit.

Hoe krijg je een GVA?

Een GVA is een verklaring dat uit een onderzoek is gebleken dat er geen bezwaren zijn dat een natuurlijk persoon of rechtspersoon inschrijft op een overheidsopdracht, speciale-sectoropdracht, concessieovereenkomst voor openbare werken of prijsvraag. De GVA kan op twee manieren worden aangevraagd: digitaal of per post (via een schriftelijk aanvraagformulier). Het aanvraagformulier voor de GVA vind je op justis.nl. Dit is de website van het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid. Hier vind je ook meer informatie over de kosten van de aanvraag. Let op: per 15 mei 2023 heeft Justis de aanvraagformulieren vernieuwd. De vorige versie wordt niet meer in behandeling genomen!

GVA online aanvragen

Sinds 3 juli 2017 is het mogelijk om de GVA ook online aanvragen naast de schriftelijke procedure. Dit proces is uiteraard veel sneller dan schriftelijk en daardoor vele malen efficiënter. Echter, hiervoor dien je als organisatie wel te beschikken over eHerkenning.

Meer weten over hoe je een GVA aanvraagt? Bekijk dit artikel op Pianoo.nl

Hulp bij de aanvraag + begeleiden van het tendertraject

Bij qcore kunnen we je niet alleen helpen met het aanvragen van een GVA, ook kunnen we je bijstaan bij het volledige tendertraject. Van het signaleren van een interessante aanbesteding met de slimme softwaretool TenderApp tot het bepalen van de juiste strategie en het schrijven van SMART-teksten voor je offerte. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken! 

New call-to-action