Waarom je (geen) standaard templates moet gebruiken voor je aanbestedingen?

May 15, 2020 8:36:00 AM 1 minuut leestijd Lotte Lotte

We begrijpen het wel. Je hebt misschien wel wat beters te doen dan teksten schrijven. En de templates die je nu hebt, leverden je eerder al een keer de winst op. Dus waarom zou je ze niet nog een keer gebruiken? We leggen je hier uit waarom standaard templates echt niet meer kunnen en wat je wel moet doen.

Waarom kunnen standaard templates niet meer?

De aanbestedingsmarkt professionaliseert en de concurrentie neemt toe. Sinds aanbestedende diensten verplicht zijn om EMVI-criteria (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) te hanteren, is prijs niet meer het enige gunningscriterium en zijn kwalitatieve criteria steeds meer mee gaan wegen. Je komt niet meer weg met een standaard verhaal. De aanbestedende dienst verwacht dat je meer doet dan standaard templates invullen en feitelijke gegevens van jouw aanbod voorleggen.

Wat wil de aanbestedende dienst?

De aanbestedende dienst wil lezen dat jij begrijpt wat zij uitvragen en wat het doel is van de uitvraag. Ze willen een antwoord lezen op de verschillende punten die ze uitvragen. Het beoordelingsteam zal nagaan of alle punten terugkomen in de tekst en hoe je daar op de meest optimale manier mee omgaat. Als je een standaard template inlevert waarin die punten niet terugkomen zul je de plank daarom volledig misslaan en laag scoren.

Tekstschrijver voor aanbestedingen inhuren

Tekstschrijven voor een aanbesteding vereist een goede tekstschrijver. Dat wil zeggen, iemand die op een nauwkeurige en gestructureerde manier antwoord kan geven op uitvraag. Het is niet genoeg om alleen foutloos Nederlands te kunnen schrijven en mooie verhalen te kunnen vertellen. Lees hier meer tips over het schrijven van een goede tekst voor een aanbesteding en hoe qcore je kan ontzorgen met het schrijven van teksten en andere hulp bij het winnen van aanbestedingen.

Hulp van qcore

Een goede tekstschrijver is niet het enige wat je nodig hebt om succesvol in te schrijven op aanbestedingen. Heb je nog geen ervaring met het inschrijven op aanbestedingen of weet je niet zeker of je overal aan hebt gedacht? qcore helpt je graag. Download nu onze Startersgids Inschrijven op aanbestedingen of neem contact op voor hulp en advies.

Startersgids Inschrijven op aanbestedingen

Deel dit stuk