Aanbestedingen: (geen) standaard templates gebruiken?

21 mei 2024 2 minuten leestijd Paul Paul

We begrijpen het wel. Je hebt misschien wel wat beters te doen dan teksten schrijven. En de templates die je nu hebt, leverden je eerder al een keer de winst op. Dus waarom zou je ze niet nog een keer gebruiken? We leggen je hier uit waarom standaard templates echt niet meer kunnen en wat je wel moet doen.

Waarom kunnen standaard templates niet meer?

Sinds aanbestedende diensten verplicht zijn om EMVI-criteria (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) te hanteren, is prijs niet meer het enige gunningscriterium en zijn kwalitatieve criteria steeds meer mee gaan wegen. Er zijn veel redenen te noemen waarom je geen gebruik moet maken van standaard templates. Hieronder volgen de belangrijkste:

Specifieke behoeften

Elke aanbesteding heeft unieke vereisten en specificaties. Door maatwerk te leveren in je voorstellen, kun je specifiek ingaan op de behoeften en verwachtingen van de aanbestedende dienst. Dit toont aan dat je de aanvraag grondig hebt bestudeerd en begrijpt wat er nodig is.

Concurrentievoordeel

In een aanbestedingsproces concurreer je met vele andere partijen die mogelijk ook kwalitatieve aanbiedingen doen. Door unieke, op maat gemaakte voorstellen te leveren, onderscheid je jezelf van anderen die mogelijk meer generieke antwoorden geven. Dit kan je kansen om de aanbesteding te winnen aanzienlijk vergroten.

Demonstratie van betrokkenheid en inzet

Het gebruik van op maat gemaakte teksten laat zien dat je bereid bent tijd en moeite te investeren om een voorstel te maken dat echt past bij de aanbestedende organisatie. Dit kan worden gezien als een teken van jouw betrokkenheid en professionaliteit.

Vermijden van irrelevante informatie

Standaardteksten kunnen irrelevante informatie bevatten die niet direct betrekking heeft op de specifieke aanbesteding. Dit kan ervoor zorgen dat je voorstel minder overtuigend of zelfs ongeschikt lijkt.

Compliance met eisen

Aanbestedingsdocumenten bevatten vaak specifieke eisen waaraan voorstellen moeten voldoen. Door standaardteksten te gebruiken loop je het risico dat je niet volledig voldoet aan deze eisen, wat kan resulteren in een uitsluiting van het aanbestedingsproces.

Kortom, de aanbestedingsmarkt professionaliseert en de concurrentie neemt toe. Je komt niet meer weg met een standaard verhaal. De aanbestedende dienst verwacht dat je meer doet dan standaard templates invullen en feitelijke gegevens van jouw aanbod voorleggen.

Wat wil de aanbestedende dienst?

De aanbestedende dienst wil lezen dat jij begrijpt wat zij uitvragen en wat het doel is van de uitvraag. Ze willen een antwoord lezen op de verschillende punten die ze uitvragen. Het beoordelingsteam zal nagaan of alle punten terugkomen in de tekst en hoe je daar op de meest optimale manier mee omgaat. Als je een standaard template inlevert waarin die punten niet terugkomen zul je de plank daarom volledig misslaan en laag scoren.

Hoe schrijf ik een goede tekst?

Tekstschrijven voor een aanbesteding vereist een goede schrijver en een kritische blik. Dat wil zeggen, iemand die op een nauwkeurige en gestructureerde manier antwoord kan geven op uitvraag.  Lees hier meer tips over het schrijven van een goede tekst voor een aanbesteding en hoe qcore je kan helpen bij het winnen van aanbestedingen.

We helpen je graag

Heb je nog geen ervaring met het inschrijven op aanbestedingen of weet je niet zeker of je overal aan hebt gedacht? Bij qcore helpen we je graag. Download nu onze Startersgids Inschrijven op aanbestedingen of neem contact op voor hulp en advies.

Bekijk Startersgids

startersgids inschrijven op aanbestedingen