Gunningscriteria: de 3 meest voorkomende bij aanbestedingen

20 dec 2022 3 minuten leestijd Ynske Ynske

Ben je bekend met de volgende gunningscriteria: laagste prijs, BPKV, laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit? Dit is slechts een greep uit verschillende termen die je tegenkomt als het om het beoordelen van een aanbesteding gaat. Wanneer wordt welk systeem gebruikt en wat betekent het voor je inschrijving? In deze blog lichten we dit toe en geven we je voorbeelden van de belangrijkste gunningscriteria die tegen komt tijdens het tenderen

De drie meest voorkomende gunningscriteria

Hieronder zie je de 3 meest voorkomende gunningscriteria: 

1. Laagste prijs

Hoe werkt het? Precies zoals het er staat: de inschrijving met de laagste prijs krijgt de opdracht gegund. Gunnen op laagste prijs mag alleen in de volgende drie gevallen:

  • De gevraagde kwaliteit is gestandaardiseerd;
  • Er zijn geen grote verschillen in kwaliteit te verwachten;
  • De scope en omvang van de opdracht zijn eenduidig vast te leggen.

Let wel op: een aanbestedende dienst moet de keuze voor laagste prijs altijd motiveren!
Lees meer over hoe je de juiste prijs voor een tender bepaalt.

2. Laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit

Een andere vorm van gunnen op laagste prijs, is door te kijken naar de inschrijving met de laagste levenscycluskosten. Dit gunningscriterium betekent dat een aanbestedende dienst niet alleen kijkt naar de kwaliteit en aanschafkosten, maar ook naar de toekomstige kosten. Dit noemen we Life Cycle Costing (LCC). LCC wordt vooral gebruikt in aanbestedingen waar er kostensoorten zijn die tijdens de looptijd van het contract sterk kunnen verschillen, met name in grond-, weg- en waterbouw en de bouwsector. Net als bij gunnen op laagste prijs, moet een aanbestedende dienst de keuze voor LCC altijd motiveren.

3. Beste prijs-kwaliteitverhouding

Dit gunningscriterium wordt het meest gebruikt. Het weegt de kwaliteit van de inschrijving mee. Niet de inschrijving met de laagste prijs, maar de inschrijving met de hoogste waarde krijgt de opdracht gegund. Dit kan op verschillende manieren: door een fictieve geldwaarde toe te kennen aan de kwaliteit, door vaste punten toe te kennen aan kwaliteit en prijs of door een percentage. Lees meer over de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Bovenstaande geeft een beknopte weergave van de verschillende gunningscriteria. Het klinkt misschien als een technisch verhaal, maar in praktijk valt dat reuze mee. We vertellen je er graag meer over! Kom je een aanbesteding tegen waarbij gegund wordt op laagste prijs en vraag je je af of dit wel mag? Of wil je meer weten over de berekening van LCC of de beoordelingsmethode van BPKV? Wij helpen je graag!

Subgunningscriteria voorbeelden

Naast de 3 hoofdcriteria die je kon lezen in dit artikel, zijn er ook nog enkele subgunningscriteria. Subgunningscriteria worden bijvoorbeeld gebruikt binnen het hoofdcriteria: "Beste prijs-kwaliteitverhouding".

Als inschrijver word je hierdoor gestimuleerd om meer in detail in te spelen op de wensen van de opdrachtgever. Dit heeft zowel positieve effecten als negatieve effecten. Je kunt je namelijk beter onderscheiden vergeleken met de concurrentie. Helaas kosten deze extra criteria wel meer tijd voor de inschrijvers. Deze subgunningscriteria krijgen van de opdrachtgever ieder een vooraf bepaalde weging mee. 

Enkele subgunningscriteria voorbeelden die je kunt verwachten:

  • Duurzaamheid
  • Esthetiek 
  • Garantie
  • Service
  • Kosten voor het onderhoud

EMVI en BKPV: een veelvoorkomend misverstand

Laten we een veelvoorkomend misverstand uit de wereld helpen: het verschil tussen de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) en de Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV). Een oplettende lezer zal het opgevallen zijn dat beide termen gebruikt worden. Het verschil? Voor de wijzigingen in de Aanbestedingswet in 2016, werd EMVI gebruikt voor aanbestedingen waarbij de focus lag op de kwaliteit van de inschrijving. Na 2016 gebruiken we EMVI als overkoepelden term voor alle gunningscriteria die we hier bespreken. Hiervan is BPKV er één van.

Wat is het verschil tussen selectie- en gunningscriteria?

Dan nu: de volgende mogelijke verwarrende factor. Namelijk het verschil tussen selectie en gunningscriteria.

Selectiecriteria worden in de eerste fase van een niet-openbare aanbesteding gebruikt. Ze hebben als doel om het aantal partijen dat door gaat naar de offertefase te beperken. Selectiecriteria gaan over jou als ondernemer en lijken in die zin op geschiktheidseisen, met als verschil dat het geen minimumeisen zijn maar criteria waarop je punten kunt scoren. Veel gehanteerde selectiecriteria zijn bijvoorbeeld CV’s en (specifieke) referenties. Gunningscriteria worden in de offertefase gebruikt en gaan over je aanbod. Ze hebben als doel om te bepalen wie het beste aanbod heeft gedaan op prijs en kwaliteit en dus de aanbesteding wint. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een implementatieplan, beschrijving van de inzet van Social Return, Plan van Aanpak; en natuurlijk de prijs.  

Conclusie

In deze blog hebben we de drie meest voorkomende beoordelingssystematiek toegelicht. Naast de verschillende systematieken zijn er nog veel meer zaken die van belang zijn bij het winnen van een aanbesteding. Ontdek in onze quiz of jij de échte aanbestedingsexpert bent!

Aanbestedingsregels