Waarom Europese aanbestedingen zo interessant zijn

Europese aanbestedingen bieden fantastische commerciële kansen. Of u nu een regionaal of een internationaal werkgebied hebt. Alle overheden zijn namelijk verplicht om opdrachten open te stellen voor alle bedrijven in de Europese Unie. Niet alleen de ministeries en rijksdiensten, maar ook provincies, waterschappen, gemeenten, gemeentelijke regelingen en overige publiekrechtelijke instellingen (zoals semi-overheidsorganisaties). Europees gezien gaat er maar liefst 240 miljard euro om in aanbestedingen.

Het gaat dan voor de jaren 2016/2017 om opdrachten boven drempelbedragen:

  • 135.000 euro voor de levering van producten en diensten aan de centrale overheid
  • 209.000 euro voor de levering van producten en diensten aan de decentrale overheid
  • 418.000 euro voor de levering van producten en diensten aan speciale sectoren
  • 5.225.000 euro voor projecten (werken) in opdracht van alle overheidsinstanties

En het gaat dan voor de jaren 2018/2019 om opdrachten boven drempelbedragen:

  • 144.000 euro voor de levering van producten en diensten aan de centrale overheid
  • 221.000 euro voor de levering van producten en diensten aan de decentrale overheid
  • 443.000 euro voor de levering van producten en diensten aan speciale sectoren
  • 5.548.000 euro voor projecten (werken) in opdracht van alle overheidsinstanties

Het doel van de Europese aanbestedingen is het bevorderen van gezonde marktwerking. U hoeft geen relatie te hebben met de aanbestedende dienst (uw potentiële opdrachtgever) om een opdracht gegund te krijgen. U hoeft alleen maar aan de gestelde voorwaarden te voldoen. En juist daarom is uw krachtigste sales-instrument voor deze markt een zorgvuldige inschrijving. Dagelijks werk voor de specialisten van Q Core Business Solutions!

Voor de kleinere ondernemer en het MKB kan Q Core erg interessant zijn. Heeft jouw bedrijf geen sales team of bidmanagers dan helpen wij graag. Of je nu alleen de juiste aanbestedingen wil vinden of een complete begeleiding wil, het hele team van Q Core staat voor je klaar. Neem gerust contact met ons op, via de mail of direct via de chat.

Ik zorg ervoor dat wij de grenzen en mogelijkheden van de wet voor jou optimaal benutten.

Rob Prinsen - Juridisch Tenderspecialist